Slide Background
Build & Design
Build & Design
Build & Design
Build & Design
Build & Design
Build & Design
Build & Design
Build & Design

120 zł za pierwsze dziecko (uiszczana do 15. dnia każdego miesiąca)

60 zł za każde kolejne dziecko (uiszczana do 15. dnia każdego miesiąca)

* Opłaty należy uiszczać bezpośrednio na konto fundacji

**Opłata miesięczna jest pobierana za wszystkie dwanaście miesięcy w roku.

Button 3 Content
Button 4 Content